razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> SYSTEM komunikacyjny
SYSTEM komunikacyjny Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

20 czerwca, na spotkaniu ZU, zaprezentowano program komputerowy, który umożliwia szybkie powiadomienie całego ZU o przypadku przemocy.

„Budowa lokalnego systemu powiadamiania o przypadkach przemocy w rodzinie na terenie powiatu świdwińskiego”.

Oprogramowanie komunikacyjne pozwala na wysyłanie wiadomości do dowolnych grup. Nie musi to być całe ZU - wystarczy, że zostaną określone inne grupy i wiadomość dotrze tylko do nich.

Koszt działania aplikacji jest bezpośrednio związany z kosztami smsów w tzw. bramce:


Wykorzystujemy bramkę, która w abonamencie ma 700 smsów a jej koszt to 105zł netto.

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania nie występują. Starostwo w Świdwinie, posiada infrastrukturę telekomunikacyjną, która jest w stanie utrzymać wiele takich aplikacji. Trwają prace nad pozyskaniem środków na budowę innych systemów na potrzeby rozwoju czytelnictwa, sprzedaży produktów rolnych i edukacji.

Aplikacja jest tak zbudowana, że bezpośrednio może współpracować z modemem GSM. Przy założeniu, że wszyscy z ZU mają telefon komórkowy u tego samego operatora, można całkowicie znieść koszt smsów bo na poziomie tej samej sieci GSM mogą być one nieodpłatne.

Rozsyłanie wiadomości dzieje się na poziomie aplikacji – każdy użytkownik po zalogowaniu do systemu będzie mógł zapoznać się z nowymi wiadomościami. Dodatkowo każda wiadomość zostanie rozesłana na telefon komórkowy użytkowników.

Aplikacja pozwala na analizę przypadków przemocy pod kontem częstotliwościowym. Wszyscy użytkownicy, stosując specjalną wyszukiwarkę działającą w tym programie, szybko przeanalizują czy dany przypadek już kiedyś występował.
Dlatego użytkownicy mogą umieszczać w wiadomościach nawet symptomy mówiące o przypadku przemocy i jeśli te będą się powtarzać (co wykaże wyszukiwarka) użytkownicy uznają hipotetyczne zdarzenia za prawdopodobne i zaczną je analizować – mogą działać na podstawie poszlak.

Gdy z czasem, wzrośnie ilość danych w systemie, możliwa będzie analiza geograficzna przestępstw. Umożliwi to budowę mapy, na której umieszczone będą przypadki przemocy - pozwoli to na wybranie miejsc do np. akcji plakatowania szczególnych obszarów, w których występuje przemoc w rodzinie. Plakaty będą sygnalizować wszystkim, że na tym terenie często występuje przemoc, należy zwracać na nią uwagę i ją zwalczać.

5

---

Jednym z głównych celów projektu "Razem Przeciw Razom" jest poprawa komunikacji w zespole użytkowników. Kluczowe jest by zespół dowiedział się o przypadku przemocy maksymalnie szybko, w tym samym czasie z gwarancją dostarczenia informacji.

Z pomocą przyszedł program "Razem bezpieczniej", który w 80% finansuje powstanie oprogramowania:

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 

Należny podkreślić, że realizacja projektu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odpowiedzialnego za wdrażanie "Razem Bezpieczniej" na naszym terenie, przebiega wyjątkowo profesjonalnie.

 

„Budowa lokalnego systemu powiadamiania o przypadkach przemocy w rodzinie na terenie powiatu świdwińskiego”.


Opis systemu.

1. Środowisko pracy:

a. System operacyjny – Ubuntu Server 11.04
b. HTTP serwer – Apache 2.2.16 with openSSL
c. PHP 5.3.3 – z możliwością dołączenia bibliotek
d. ionCube loader
e. Baza danych – PostgreSQL 8.4.7
f. Podłączenie do sieci Internet
g. Otwarty port 443

2. Założenia aplikacji:

a. Aplikacja dostępna przez interfejs www
b. Raporty prezentowane w formie wykresów i tabel
c. Raporty eksportowane do XLS i PDF
d. Wszystkie dane w aplikacji zapisywane w bazie danych
e. Dane w bazie danych muszą być zaszyfrowane
f. Pliki źródłowe aplikacji muszą być zaszyfrowane
g. Aplikacja musi być tworzona w formie rozwojowej
h. Możliwa integracja z systemem elektronicznego rejestrowania dokumentów
i. Logowanie przy użyciu bezpiecznego połączenia z siecią Internet (https)
j. Aplikacja musi być przygotowana do późniejszej współpracy z modemem GSM.

3. Funkcje realizowane w aplikacji:

a. Bezpieczne logowanie
b. Zarządzanie użytkownikami przez SuperUsera
- Tworzenie
- Edycja
- Usuwanie użytkowników
c. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
d. Zarządzanie grupami wysyłkowymi
- Tworzenie/edycja/usuwanie grup
- Przypisywanie użytkowników do grup
e. Wysyłanie smsów wg. wzoru ze strony www
- Do własnej grupy
- Do wszystkich użytkowników
f. Wysyłanie smsów poprzez wysłanie smsa „do aplikacji” wg. wzoru
g. Rejestracja wysłanych smsów
h. Rejestracja raportów doręczeń
i. Rejestracja odpowiedzi na sms
j. Raportowanie:
- Statystyka szybkości reakcji
- Statystyka wyciągana z treści smsa
- Statystyka zarejestrowanych smsów
- Statystyka raportów doręczeń

4. Platforma sprzętowa:

System zintegrowany jest z siecią miejską Starostwa - wykorzystuje serwer IBM x3550, router SonicWALL NSA E5500 i symetryczne łącze światłowodowe do Internetu.

Poprawiony: poniedziałek, 24 grudzień 2012 13:18