razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> Partner
Potencjał Partnera - Politechnika Koszalińska Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

0

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym. Uczelnia rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczy bogata oferta edukacyjna, z której skorzystało ponad 20 tysięcy studentów. Politechnika Koszalińska oferuje ponad 80 specjalności na 24 kierunkach technicznych, ekonomicznych, menedżerskich, artystycznych i filologicznych, które można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w kilku dyscyplinach nauk technicznych. Prowadzi współpracę międzynarodową, która owocuje specjalistycznymi publikacjami, a także organizowanymi konferencjami naukowymi.
Oferta edukacyjna uczelni powiązana jest z dobrymi warunkami do nauki, pracy i wypoczynku. Uczelnia posiada wyremontowane domy akademickie. Na terenie akademików znajduje się uznany za najlepszy od dwóch lat w Polsce klub akademicki „Kreślarnia”. Politechnika oferuje nieograniczony dostęp po Internetu dzięki hot spotom, rozmieszczonym na terenie campusów oraz w akademikach. Politechnika Koszalińska uczestniczy w kilku projektach europejskich, dzięki którym studenci zyskują pomoc dydaktyczną i materialną.

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych rozpoczął działalność w 2007 r. z inicjatywy pracowników Katedry Integracji Europejskiej byłego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Jesteśmy więc najmłodszą jednostką naukową Politechniki Koszalińskiej. W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku EUROPEISTYKA. Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone są przez profesorów i doktorów z Politechniki Koszalińskiej, reprezentujących rozległe dziedziny wiedzy z politologii, stosunków międzynarodowych, prawa wspólnotowego, europejskiego i gospodarczego, administracji publicznej, aplikacji i projektów europejskich oraz historii. Doświadczenie zawodowe wykładowców oraz bogaty dorobek naukowy zapewniają wysoki poziom kształcenia. Program studiów proponowanych w Instytucie obejmuje zagadnienia polityczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz historyczne, bez których nie można zrozumieć procesów integracji europejskiej.

Projekty o wartości powyżej 1 mln PLN zrealizowane przez Politechnikę Koszalińską w ciągu ostatnich 3 lat.

Poprawiony: środa, 11 lipiec 2012 13:28