razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> Ankieterzy
Badania ankietowe Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie od kwietnia do maja 2011 r. na terenie wszystkich Gmin Powiatu Świdwińskiego będą realizowane badania ankietowe na temat problematyki przemocy w rodzinie. Badania prowadzone są w ramach partnerskiego projektu pn. „Razem Przeciw Razom” realizowanego przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju oraz Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Ankieterzy uprawnieni do prowadzenia badań wśród mieszkańców naszego Powiatu posiadają identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz list polecający podpisany przez Starostę Świdwińskiego Mirosława Majkę.
Celem badań jest określenie skali przemocy w rodzinie dokonywanej z udziałem mieszkańców regionu oraz zgłębienie okoliczności towarzyszących temu zjawisku. Uwzględniając tematykę badań ustalono, że mają one charakter poufny, zostaną przeprowadzone z należytą dyskrecją i starannością.
Zwracam się z serdeczną prośbą o życzliwe potraktowanie ankieterów i uczestnictwo w badaniach. Umożliwi to sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zapewni zdobycie cennych informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

Starosta Świdwiński
Mirosław Majka

 

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:53