razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> PIK
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Siedziba:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin

pokój nr 22, II piętro
tel : 94 365 03 38od poniedziałku do piątku : 7.15 -15.15


Dyżury specjalistów:


 

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest narzędziem wsparcia dla osób z terenu Powiatu Świdwińskiego, potrzebujących pomocy oraz ukierunkowania w poszukiwaniu rozwiązań w odpowiedniej do danej sytuacji Instytucji Pierwszego Kontaktu.

Zakres pomocy Punktu jest składową kompetencji i zadań wykonywanych przez Instytucje uczestniczące w Pracy Projektu, których przedstawiciele tworzą Zespół Użytkowników Projektu.

Instytucje znajdujące się na terenie Powiatu tworzą jego zasoby, na których opiera się pomoc skierowana do osób potrzebujących wsparcia.

Założeniem PIK jest zsumowanie tych zasobów i kompetencji służb działających w Powiecie Świdwińskim na rzecz osób doznających przemocy, a także pracujących z osobami stosującymi przemoc. W realizacji tego celu pomoże powołanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego. Będzie on służył jako baza do kształtowania i planowania pracy oraz ujednolicenia procedur postępowania funkcjonujących we wszystkich gminach w związku z występującą przemocą w rodzinie. Za takim rozwiązaniem przemawia interdyscyplinarność, zgodnie z którą wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji; kluczowa jest praca zespołowa i współpraca i kompleksowość, z uwagi na fakt, iż przemoc jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym.

Zdiagnozowanie zasobów powiatu świdwińskiego w wyniku działań PIK pozwoli na tworzenie rozwiązań, które są blisko problemów człowieka i są przede wszystkim skuteczne.

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:52