razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Grupy Robocze 3 i 15 lutego Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

utworzonych w ramach Zespołu Użytkowników projektu „Razem Przeciw Razomwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej POKL 2007-2013. Celem spotkań była kontynuacja podjętych w dniu 25 stycznia br. Indywidualnych planów pomocy rodzinie. W ramach zadań podjętych przez grupy robocze stworzono cztery scenariusze działań mających za zadanie ustalenie planu pomocy rodzinie znajdującej się w kryzysie.

Dzięki cykliczności spotkań całego Zespołu Użytkowników i grup roboczych zachowany jest stały kontakt osób działających w obszarze przemocy, umożliwiający wypracowywanie skutecznych metod pracy i obcięcie kompleksową pomocą ofiar przemocy po przez:

- wymianę informacji na temat podjętych działań;

- analizę ustalonego wcześniej Indywidualnego planu pomocy rodzinie;

- wspólne wypracowanie scenariusza dalszego współdziałania;

- wypracowanie scenariusza współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami mającymi w zakresie swoich kompetencji pomoc ofiarom przemocy.

Duże znaczenie dla właściwej organizacji spotkań ma funkcjonujące przy projekcie innowacyjne narzędzie komunikacji pomiędzy członkami ZU pod nazwą „Lokalny system powiadamiania o przypadkach przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego” - system SMS. Za pomocą programu podjęto działania zmierzające do szybkiego zebrania osób wchodzących w skład I Grupy Roboczej, a także przedstawicieli innych instytucji mających swoich reprezentantów w szeregach ZU, bezpośrednio zaangażowanych w działania pomocowe. Galeria

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:46