razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Seminarium upowszechniające Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych – parlamentarzyści, samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego – Marszałek oraz powiatów – Starostowie, Wicestarostowie i przewodniczący Rad Powiatów. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele gmin powiatu świdwińskiego i instytucji pierwszego kontaktu zaangażowanych w projekt w ramach prac Zespołu Użytkowników oraz instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie z terenu całego województwa min. ROPS Szczecin, Policja, PCPR i inne.

Seminarium, uroczyście w mowach powitalnych, rozpoczęli Starosta Powiatu Świdwińskiego Pan Mirosław Majka oraz Dyrektor IPSISM prof. zw. dr hab. Bogusław Polak.
Drugie z cyklu zaplanowanych w trakcie realizacji projektu spotkanie upowszechniające ideę przeciwdziałania negatywnemu zjawisku, jakim jest przemoc w rodzinie miało za zadanie zapoznanie zaproszonych gości z zakresem przeprowadzonych dotychczas działań zmierzających do realizacji założeń zawartych w projekcie oraz przekazanie informacji na temat dalszych zadań. Od chwili rozpoczęcia projektu, czyli od 1 stycznia br. minęło zaledwie kilka miesięcy, mimo tak krótkiego czasu można wskazać na pozytywne rezultaty, jakie niesie ze sobą jego realizacja. Na spotkaniu zaprezentowano wstępne wyniki badań zespołów eksperckich oraz założenia projektu.
Dotychczasowe osiągnięcia w prezentacjach multimedialnych przedstawili:
- mgr Urszula Kosowska – diagnoza, analiza obecnie działającego systemu,
- dr Małgorzata Czerwińska – wstępna prezentacja wyników badań ilościowych odzwierciedlających skalę zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim,
- mgr Anna Zglenicka – plan pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
- mgr Marcin Bachtiak – zarys kampanii społecznej.

Seminarium przebiegało przy oprawie muzycznej zespołu wokalno – instrumentalnego z Połczyna – Zdroju pod kierownictwem Pana Daniela Kozłowskiego. Galeria

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:46