razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Drukuj Email

 

Przedstawiamy Państwu pierwsze wydanie E-Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dot. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych.
W bieżącym numerze Biuletynu prezentowane są projekty, które są już po pozytywnej ocenie strategii wdrażania. W zeszłorocznych konkursach ogłoszonych w ramach projektów innowacyjnych wyłoniono 13 projektów rekomendowanych do dofinansowania. Co oznacza, że łącznie w województwie zachodniopomorskim upowszechniać będzie i zachęcać Państwa do zastosowania 21 produktów finalnych. [dalej]

 

---

s

 

---

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„MÓWIĘ NIE! PRZEMOCY W RODZINIE!” [dalej]

Galeria

 

---

Grupy Robocze Zespołu Użytkowników:

W dniach 3 i 15 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyły się spotkania 4 grup roboczych [dalej]

 

---

Biuletyn ROPS poświęcony projektom innowacyjnym (Razem Przeciw Razom - str. 7 i 8): 1

 

---

Minął prawie rok od chwili jak projekt pod nazwą „Razem Przeciw Razom” realizowany przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął swoje życie. W trakcie dziewięciu miesięcy realizacji projektu przeprowadzono szereg badań zmierzających do zbadania i zdiagnozowania skali problemu, jakim jest przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego. Do ustalenia charakteru problemu zastosowano trzy formy badań: [dalej]

 

---

Seminarium upowszechniające projekt innowacyjny testujący pn. „Razem Przeciw Razom” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Podziękowania:

78

27 czerwca 2011r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Sanatorium GRYF w Połczynie – Zdroju odbyło się Seminarium upowszechniające zorganizowane przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Razem Przeciw Razom”. [dalej]

 

---

Spotkanie Zespołu Użytkowników w ramach projektu pn. ”Razem Przeciw Razom":

W dniu 20 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się [dalej]

 

---

Użytkownicy opracowują „Mapę Powiatu Świdwińskiego”:

20 maja (piątek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Użytkowników (ZU).

Uczestniczyli w nim członkowie ZU oraz Zespół Ekspercki w składzie: [dalej]

 

---

Odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla Zespołu Użytkowników:

Podczas trzech dni (13-15 maja 2011r.) zajęć warsztatowych Użytkownicy poznawali zasady „Porozumienia bez Przemocy”. Jest to metoda porozumiewania się, która umożliwia skuteczniejsze reagowanie w sytuacji: [dalej]

 

Poprawiony: wtorek, 20 listopad 2012 08:53