razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Happening w Połczynie - Zdróju Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Ideą autorów scenariusza było obnażenie występującego w rodzinach zjawiska przemocy domowej. Początkowo stworzono atmosferę pysznej zabawy urodzinowej, na którą zaproszeni zostali wszyscy zgromadzeni na Placu Wolności – były śpiewy, tort urodzinowy, wystrzały konfetti, życzenia dla jubilatki. Radość zniknęła, a w jej miejsce pojawiły się smutek, ból, rozczarowanie – spowodowane przemocą stosowaną w różnych formach przez kolejnych członków rodziny.
Przekaz artystyczny silnie nacechowany emocjami niektórych oburzał innych zaskakiwał. Wszyscy uczestnicy przyznali, że „Przemoc jest złem” i należy ją potępiać.
Do przeciwdziałania przemocy zachęcał m.in. Wicestarosta Świdwiński – Roman Kozubek, przedstawiciele instytucji publicznych z terenu Połczyna-Zdroju, a także idol młodzieży Bartosz Wilniewicz – uczestnik VII edycji You Can Dance.
Pan Wicestarosta podziękował wszystkim za udział w happeningu. Szczególne podziękowania skierował do Burmistrz Połczyna-Zdroju Pani Barbary Nowak oraz jej współpracowników. Bez ich wsparcia organizacyjnego przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć.
Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy miasta, kuracjusze oraz przybyli goście, odwiedzali stoisko „Razem Przeciw Razom”, przy którym mogli otrzymać informacje o działaniach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (na miejscu obecny był konsultant Punktu), ulotki informacyjne, magnesy i długopisy z numerem telefonu do Punktu, a także bransolety z wypisanym hasłem Kampanii Społecznej „Mówię NIE przemocy!”.
Działania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Razem Przeciw Razom”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkim mieszkańcom Powiatu Świdwińskiego oraz gościom dziękujemy za udział w happeningach w Świdwinie i w Połczynie-Zdroju. Przypominany również, że w Starostwie Powiatowym w Świdwinie działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla wszystkich, których dotyka zjawisko przemocy w rodzinie.

Tekst: Agata Ślusarek

Zdjęcia: Milena Radzikowska

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:41