razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Piknik Lotniczy Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

Wśród uczestników nie zabrakło realizatorów projektu "Razem Przeciw Razom". Na stoisku projektu udzielano informacji na temat realizacji projektu, szczególnie na temat usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą domową. Odwiedzający stoisko otrzymywali ulotki informacyjne, magnesy z danymi kontaktowymi do PIK. Każdy, kto zgadza się z hasłem "Mówię NIE przemocy" manifestuje to poprzez noszenie bransolety z tymże hasłem.
Wielu z odwiedzających stoisko przyznało, że ma wiedzę o tym, że w Powiecie jest realizowany projekt. Szczególnie najmłodsi mieszkańcy regionu potwierdzali, że znany jest im temat "Razem Przeciw Razom" ponieważ w ramach zajęć szkolnych uczestniczyli w pogadankach na temat szeroko pojętej przemocy w rodzinie.

Tekst: Agata Ślusarek

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:40