razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Spotkania ZU Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

10 miesięcy 2012 roku to czas wytężonej pracy dla wszystkich członków Zespołu Użytkowników. W tym czasie odbyło się 8 z pośród osiemnastu zaplanowanych na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. spotkań, w trakcie, których osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie miały okazję poznać wzajemnie zakres w jakim funkcjonują ich macierzyste instytucje, a także co ważniejsze wymieniać się doświadczeniami zawodowymi. W trakcie spotkań odbyły się wykłady tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym z zakresu właściwego formułowania pism procesowych oraz przebiegu i rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Zadaniem Zespołu Użytkowników było również wypracowanie skutecznych ścieżek pomocy osobą dotkniętym przemocą przy zastosowaniu zapisów zawartych w opracowanym na etapie diagnozy Modelu Pracy Zespołu Użytkowników.

Przed nami kolejnych dziesięć spotkań, miejmy nadzieję równie pełnych informacji i wiedzy merytorycznej. Kolejne z nich ma odbyć się w dniu 20 listopada br. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdwinie.


KK

Poprawiony: czwartek, 04 kwiecień 2013 13:05