razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna >> Wyniki badań
Email

Ewaluacja zewnętrzna projektu Razem Przeciw Razom: 1

---

Opis Produktu Finalnego: 1

---

Skala i charakter problemu na terenie Powiatu Świdwińskiego - raporty:

Prawa autorskie: 9

1. Raport badawczy - dzieci i młodzież: 1

2. Raport badawczy - dorośli: 2

3. Syntetyczny raport - dzieci i młodzież: 3

4. Syntetyczny raport - dorośli: 4

5. Załączniki: 5


Poprawiony: wtorek, 22 lipiec 2014 14:05