razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Email

Produkt Finalny składa się z trzech elementów:

- Model pracy Zespołu Użytkowników

- Scenariusz kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy

- Harmonogram i plan pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego

 

Badania ewaluacyjne udowodniły, że MODEL NOWYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE jest:

- SKUTECZNY

- TRAFNY

- NIESKOMPLIKOWANY


 

Trafność Produktu Finalnego polega na:

- stworzeniu gminnych i powiatowych procedur przepływu informacji między instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

- uproszczeniu kontaktu i wymiany informacji pomiędzy ww. instytucjami;

- włączeniu pedagogów szkolnych do gminnego i powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy domowej;

- stworzeniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o zasięgu powiatowym;

- przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji pierwszego kontaktu z przemocą w rodzinie obejmujących: znajomość obowiązujących procedur i kompetencji instytucji tworzących powiatowy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umiejętności rozmowy z osobą doświadczająca przemocy i przeprowadzania interwencji, umiejętności radzenia sobie z własnym stresem i wypaleniem zawodowym;

- przeprowadzeniu kampanii społecznej o zasięgu powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Produktem Finalnym i jego wdrożeniem:


Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony www.razemprzeciwrazom.pl, kontaktu telefonicznego 94 36 50 347 lub osobistego w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16 – pokój 33.

Poprawiony: poniedziałek, 16 grudzień 2013 13:47