Jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne XXI wieku to najbardziej rozpowszechnione schorzenie, zwie się zaburzeniem lękowym, które jest określane również jako nerwica.

Wpływ ma na to niewątpliwie szybkie tempo życia, mieszkanie w dużych, miejskich aglomeracjach, gdzie trudno znaleźć wyciszenie.

Nerwica – co trzeba wiedzieć?

Ogromną rolę odgrywa też stres, choćby w miejscu pracy, nieudane małżeństwo lub związek partnerski. To wszystko sprawia, że zaczynamy odczuwać dolegliwości o podłożu psychicznym, gdzie w przypadku nerwicy lękowej, ale nie tylko, głównym objawem, często utrudniającym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie jest irracjonalny lęk, nieadekwatny do sytuacji, w której się znajdujemy.

Tutaj więcej informacji o tym jak ważne jest zdrowe psychiczne?

Powyższe zaburzenie zdrowotne występuje pod różnymi postaciami, oprócz wspomnianej już nerwicy lękowej wyróżnia się między innymi:

  • uogólnione zaburzenie lękowe,
  • nerwicę natręctw,
  • fobię i jej odmiany,
  • nerwicę depresyjną.

Jest to choroba, podczas której osoba nią dotknięta nie doświadcza różnego rodzaju psychoz, zachowuje właściwą ocenę rzeczywistości. Jak już wspomniano powyżej, dominującym uczuciem jest lęk, który znacznie utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym, nierzadko wyjście z własnego domu jest dla cierpiącego człowieka wielkim wyzwaniem.

Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się na przykład w:

  • uwarunkowaniach genetycznych, jeśli jeden z rodziców cierpiał na nerwicę, możliwe że i my jej doświadczymy,
  • tłumionych emocjach,
  • reakcji na trudną sytuację życiową na przykład na gruncie zawodowym albo rodzinnym,
  • trudnych doświadczeniach z okresu dzieciństwa, czy też dorastania.

Zaburzanie lękowe można i trzeba leczyć, a pomoże w tym taki specjalista, jakim jest psycholog oraz lekarz psychiatra. Fachowiec ten zdiagnozuje problem i zleci odpowiedni sposób działania. Najczęściej polega on na leczeniu przy pomocy środków farmakologicznych oraz uczestniczeniu w psychoterapii.