Przyczyn obniżenia nastroju poza depresją może być wiele, choć to właśnie depresja najczęściej obniża nastrój na długo. Zły nastrój, który nam towarzyszy i nie trwa długo nie jest niczym niepokojącym, gdyż w zmiennych warunkach życia człowieka często dochodzi do naturalnych krótkotrwałych zmian nastroju, który zgodny jest z zaistniałą sytuacją.

Niepokój wzmaga się dopiero wtedy, gdy zły nastrój nie jest spowodowany niczym zewnętrznym, ani wewnętrznym i trwa kilkanaście dni i nie przechodzi.

Jakie są rodzaje nastroju?

W regulacji nastroju u człowieka oraz napędu psychoruchowego uczestniczą liczne obszary kory przed czołowej i ośrodki podkorowe należące do międzymózgowia i śródmózgowia.

Istnieje kilka rodzajów nastroju, jak

 • nastrój prawidłowy, czyli taki, gdy wszystko mniej więcej jest na jednakowym poziomie, czyli nie obejmuje wyraźnie obniżonego nastroju, ani zbyt wzmożonego nastroju
 • nastrój obniżony zwany depresyjnym jest nastrojem z poczuciem smutku i zniechęcenia
 • nastrój zwany dysforią jest obniżonym nastrojem i posiada cechy drażliwości i impulsywności
 • nastrój minorowy jest pełen żalu i smutku
 • nastrój żałobny związany jest ze stratą
 • nastrój wzmożony objawia się poczuciem radości
 • nastrój euforyczny charakteryzuje się nadmiernym poczuciem radości i szczęścia.

Oprócz wyżej wymienionych jest jeszcze

 • ekstaza będąca przeżywaniem niewyobrażalnego szczęścia
 • mania jest nastrojem o wzmożonych cechach ekspansywności
 • labilność będąca wahaniem się pomiędzy wzmożonym a obniżonym nastrojem
 • anhedonia będąca możnością odczuwania szczęścia i przyjemności
 • drażliwość charakteryzująca się łatwym wpadaniem w gniew
 • aleksytymia jest niemożnością wyrażania swoich stanów emocjonalnych za pomocą słów

Podział depresji

Depresja niezależnie od tego, czy jest jednobiegunowa, czy dwubiegunowa pod względem nasilenia dzieli się na:

 • łagodne epizody depresyjne
 • umiarkowane epizody depresyjne
 • ciężkie bez objawów psychotycznych epizody depresyjne
 • ciężkie epizody depresyjne z objawami psychotycznymi.

Z jakich jeszcze przyczyn może pojawić się zły nastrój?

 • najczęściej głównym sprawcą złego nastroju jest chandra lub rozwinięta depresja, lecz zły nastrój poza depresją może wynikać także z wielu innych przyczyn
 • powodem braku dobrego nastroju może być choroba fizyczna i związany z nią bólu i złe samopoczucie
 • bardzo często zły nastrój wywołany jest długo trwającą trudną sytuacją rodzinną lub finansową
 • czasem obniżony nastrój pojawia się w obliczu utraty pracy, albo jest efektem złych wyników w nauce u dzieci i młodzieży
 • zły nastrój może ciągnąć się długo, gdy ktoś jest dyskryminowany w szkole, na uczelni, w wojsku lub w pracy
 • długotrwałe obniżenie nastroju towarzyszy także temu, gdy mimo starań nie jesteśmy doceniani, nieustannie pomijani, ignorowani i niezauważani
 • czasem złe warunki materialne i ubóstwo też zabierają na długo dobry nastrój
 • zły nastrój towarzyszy nam też wtedy, gdy zawiedzione są nasze oczekiwania, gdy nie możemy spełnić swoich zamierzeń, czy zrealizować marzeń
 • jak i wtedy, gdy przeżywamy zawód miłosny, odrzucenie i brak wsparcia ze strony innych
 • bywa, że przejście na emeryturę lub konieczność skorzystania z renty jest powodem złego nastroju, bo raptem ludzie mają wiele wolnego czasu i nie mają pomysłu na to, co z nim zrobić i na dodatek czują się mniej wartościowi, a czasem nawet niepotrzebni
 • zdarza się również , że zły nastrój dopada nas z powodu kaca moralnego, gdy strzeliliśmy jakąś poważną gafę lub skrzywdziliśmy kogoś, albo jesteśmy zamieszani w jakieś niechlubne zdarzenie, czy czegoś nie dokonaliśmy, co leżało do nas i nie da się już tego naprawić, to wówczas także nie mamy dobrego nastroju przez krótki lub dłuższy czas.

Każdy z nas przeżywa wahania nastroju. Najważniejsze jednak jest to, aby starać się jak najszybciej zwalczyć zły nastrój wszelkimi możliwymi i dostępnymi metodami, w tym także w razie potrzeby skorzystać z pomocy psychologa, a nawet psychiatry.