razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Kontynuacja projektu... Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

- Ilościowe - mające na celu określenie skali problemu, jakim jest przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego. Badanie przeprowadzono na dwóch grupach respondentów: - dzieci i młodzież, którymi byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Wyniki badań opublikowano w formie opracowań, jakimi są: - „Syntetyczna wersję raportu z badań ilościowych dzieci i młodzieży. Przemoc w rodzinie w oczach dzieci i młodzieży Powiatu Świdwińskiego” i „Syntetyczna wersja raportu z badań ilościowych dorosłych. Przemoc w rodzinie w oczach dorosłych mieszkańców Powiatu Świdwińskiego”.

- Wtórne i jakościowe – mające ocenić skuteczność systemu pomocy osobom, będącym ofiarami przemocy domowej w 29 instytucjach „pierwszego kontaktu”, reprezentowanych przez 45 osób zaangażowanych w projekt poprzez uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Użytkowników. Między innymi w oparciu o te badania stworzono innowacyjny Produkt Finalny, na który składają się: Model Pracy Zespołu Użytkowników, Plan pracy i harmonogram Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz Scenariusz Kampanii Społecznej.

W miesiącu listopadzie projekt „Razem Przeciw Razom” otrzymał pozytywną akceptację komisji ds. Oceny Strategii Wdrążania Projektu Innowacyjnego „Razem Przeciw Razom” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpocznie się trwająca dwa lata II faza realizacji w trakcie, której poddane zostaną testowaniu trzy instrumenty składające się na Produkt Finalny. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2013 r. Do tego czasu wypracowana zostanie ostateczna wersja modelu przyjęta do realizacji na terenie Powiatu Świdwińskiego Uchwałą Rady Powiatu oraz upowszechnianie i włączenie go do głównego nurtu polityki wśród powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego.

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:48