razemprzeciwrazom.pl >>

Strona główna
Szkolenie 16 - 18 kwietnia Drukuj Email
Wpisany przez RPR   

zaplanowanych na rok 2012 szkoleń, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, z siedzibą w Warszawie, nt. Zjawiska przemocy w rodzinie, rozpoznawanie, mechanizmy, skutki, którego celem było: poszerzenie wiedzy w tematach przemocy seksualnej, psychicznej, uzależnień oraz sposobu rozpoznawania tych zjawisk zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

 

Zjawisko przemocy w rodzinie

 1. Definicja i rodzaje przemocy;

 2. Rozpoznawanie przemocy, w tym psychicznej i werbalnej;

 3. Mechanizmy przemocy, w tym cykle przemocy oraz zespół zaburzeń stresu pourazowego;

 4. Charakterystyka ofiar przemocy;

 5. Działania podejmowane w przypadku występowania przemocy w rodzinie – przeciwdziałanie przemocy, strategie powstrzymywania przemocy;

 6. Charakterystyka sprawców przemocy – rozpoznawanie problemu.

Przemoc seksualna

 1. Dziecko wykorzystywane seksualnie: wstępna diagnoza i interwencja;

 2. Podstawowa wiedza z zakresu rozpoznawania i pomagania dorosłym osobom doznającym przemocy seksualnej;

 3. Jak przygotować dorosłego i małoletniego świadka przemocy seksualnej do udziału w procedurach prawnych;

 4. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej – rozpoznawanie problemu;

 5. Możliwe formy pracy;

 6. Uwrażliwienie na możliwe manipulacje.

Uzależnienia

 1. Używanie środków psychoaktywnych;

 2. Rozpoznawanie problemu;

 3. Bezpośrednie i późniejsze konsekwencje stosowania współczesnych środków narkotycznych i nienarkotycznych;

 4. Sposoby oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

 5. Problem alkoholowy w rodzinie;

 6. Rozpoznawanie problemu;

 7. Prawne i psychologiczne możliwości interwencji;

 8. Konsekwencje dorastania w domu z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem objawów prezentowanych przez dziecko;

 9. Możliwości konstruktywnego oddziaływania.

Zajęcia odbywały się w formie wykładów wprowadzających na początku każdego z bloków tematycznych oraz zajęć w trzech mniejszych grupach warsztatowych.

Inspiracją do wyboru tematyki szkolenia, byli sami Użytkownicy. To oni podczas spotkań fokusowych oraz pozostałych spotkań Zespołu proponowali tematy szkoleń, a także formy w jakich powinny się one odbywać. Galeria

Poprawiony: środa, 04 lipiec 2012 09:45